Kierunki medyczne

Wybierz swój kierunek medyczny

Wybierz okres nauki z poniższej zakładki

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny – tryb zaoczny, 2 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia.
Kwalifikacja zawodowa: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej.
Zadania opiekuna medycznego:
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej,
 • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
 • asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich,
 • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.
Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 • anatomia, fizjologia i patologia,
 • zdrowie publiczne,
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pracownia zabiegów higienicznych,
 • podstawy prawa i ekonomiki,
 • zajęcia praktyczne,
 • praktyka zawodowa.
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej – tryb zaoczny, 2 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia.
Kwalifikacja zawodowa: Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Zadania technika sterylizacji medycznej:
 • Kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia,
 • Dezynfekcja i sterylizacja; przeprowadzanie mycia,
 • Dezynfekcja i sterylizacja przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • Przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji oraz prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
Technicy sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w placówkach zajmujących się wytwarzaniem sterylnych  wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia:
 • Działy centralnej sterylizacji,
 • Centralne sterylizatornie,
 • Lokalne sterylizatornie,
 • Punkty sterylizacyjne,
 • Gabinety stomatologiczne,
 • Gabinety kosmetyczne,
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • Gabinety kontraktowe,
 • Nowoczesne sterylizatornie Unii Europejskiej.

Technik Masażysta

Technik masażysta – tryb stacjonarny, 4 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia.
Kwalifikacja zawodowa: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu.
Zadania technika masażysty:
 • Wykonywanie różnych rodzajów masażu,
 • Stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
 • Obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowanie techniki masażu,
 • Obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu,
 • Udzielanie pierwszej pomocy podczas zagrożenia życia i zdrowia.
Regularne stosowanie masażu przynosi ulgę. Polepsza się samopoczucie, korygują się istniejące zmiany układu kostnego, skóra jest lepiej dotleniona i ukrwiona, odczuwamy mniejsze napięcie w kręgosłupie, plecach i karku. Generalnie jesteśmy zdrowsi i bardziej radośni.
Technik masażysta jest przygotowany do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów koncentrujemy się na zajęciach praktycznych. W wyniku kształcenia w zawodzie masażysty absolwent zdobywa uprawnienia do pracy w klubach sportowych, placówkach zdrowotnych, hospicjach, SPA.

Zarezerwuj swoje miejsce już teraz!

Zajmie to tylko kilka minut.