Realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych opiekunów medycznych

Szkoła Policealna Apis i Centrum Kształcenia Apis (organ prowadzący Szkołę Apis) na zlecenie Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa (Lider projektu) oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Partner projektu) realizuje część praktyczną kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych uzupełniającego w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Projekt skierowany jest do opiekunów medycznych z obszaru całego kraju, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu na podstawie tzw. „starej” podstawy programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny (MED.03) i chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzupełnić wiedzę w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Kształcenie praktyczne jest realizowane ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”, nr POWR.07.01.00-00-0001/22.