Szkoły policealne

Wybierz swój kierunek

Wybierz okres nauki z poniższej zakładki

Florysta

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
• kreatywność,
• dokładność,
• wysokie poczucie estetyki,
• cierpliwość,
• sumienność.

Na kierunku florysta na końcu nauki należy podejść do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Nauka trwa: 2 semestry

Nauczysz się między innymi:
• projektować i wykonywać dekoracje roślinne,
• aranżować florystyczny wystrój wnętrz oraz otwartej przestrzeni,
• podstaw działalności gospodarczej we florystyce,
• rozróżniać środki techniczne i materiały dekoracyjne,
• elementów historii sztuki i kulturoznawstwa,
• przygotowywać wystawy roślinne,
• stylizować wnętrza biur, hoteli, kościołów czy mieszkań,
• pielęgnować kwiaty cięte i doniczkowe.

Absolwent, który ukończy ten kierunek może z powodzeniem znaleźć miejsce pracy
w kwiaciarniach bądź firmach zajmujących się dekorowaniem wnętrz i organizujących wystroje na przyjęcia. Jak twierdzą specjaliści, układanie kwiatów przestało być zajęciem dla każdego, a profesjonalni floryści poszukiwani są nie tylko w całej Polsce, ale też za granicami naszego kraju.

Będziesz mógł/mogła podjąć pracę w:
• kwiaciarni,
• agencji reklamowej,
• pracowni florystycznej,
• biurze architektonicznym przy projektowaniu dekoracji,
• firmie obsługującej uroczystości.

Technik BHP

W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.
Na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy na koniec III semestru należy podejść do egzaminy potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Podstawa programowa 2017 – MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Podstawa programowa 2019 – BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Nauka trwa: 3 semestry
To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
• dokładność,
• systematyczność,
• odpowiedzialność,
• dobra organizacja pracy,
• komunikatywność,
• sprawność fizyczna,
• opanowanie.
Nauczysz się między innymi:
• przygotowywać i przedkładać kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp,
• wysuwać propozycje usunięcia występujących zagrożeń,
• badać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie,
• prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
• odsuwać od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
• prowadzić szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
Będziesz mógł/mogła pracować w:
• służbach BHP,
• Urzędach Dozoru Technicznego,
• Państwowej Inspekcji Pracy,
• Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
• firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP.

Technik Administracji

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
• spostrzegawczość,
• dokładność,
• komunikatywność,
• uczciwość,
• sumienność.

Nauczysz się między innymi:
• interpretować i stosować przepisy prawa,
• przygotowywać projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji,
• posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej,
• redagować pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe,
• sporządzać protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia,
• odpowiadać za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.
Na kierunku technik administracji, aby potwierdzić swoje kwalifikacje w zawodzie należy podejść do egzaminu zawodowego na końcu IV semestru.
Podstawa programowa 2017 – Kwalifikacja AU.68. – Obsługa klienta w jednostkach administracji.
Podstawa programowa 2019 – Kwalifikacja EKA.01. – Obsługa klienta w jednostkach administracji.
Nauka trwa: 4 semestry
Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej
i gospodarczej m.in. w: bankach, urzędach, firmach ubezpieczeniowych. Możliwość zdobycia pracy staje się praktycznie nieograniczona. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz świadomy jak poruszać się w zakamarkach prawa. Będziesz świadomy swoich praw i obowiązków. Nie będziesz miał problemów z redagowaniem pism, sprawozdań lub notatek służbowych.

Będziesz mógł/mogła pracować w:
• urzędach administracji państwowej,
• biurach,
• przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
• administracji szkół.

Technik usług kosmetycznych

Przemysł kosmetyczny jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości zdobycia pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych stwarza możliwość prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki.

Na kierunku technik usług kosmetycznych w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – koniec II semestru oraz Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp – koniec IV semestru.

Na zajęciach zapewniamy kosmetyki renomowanych firm kosmetycznych
Nauka trwa: 4 semestry
To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
• systematyczność,
• dokładność,
• opanowanie,
• cierpliwość,
• sprawność ruchowa,
• duże poczucie estetyki.

Nauczysz się między innymi:
• wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej twarzy i ciała,
• pielęgnować oprawę oczu z uwzględnieniem farbowania brwi i rzęs oraz depilacji brwi,
• pielęgnować włosy stosownie do ich rodzaju, w tym wykonywanie masażu głowy
• wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne,
• udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej,
• udzielać porad z zakresu kosmetyki zdobniczej,
• makijażu dziennego, wieczorowego, fantazyjnego i charakteryzacji,
• depilacji różnych części ciała,
• zdobienia paznokci.
Będziesz mógł pracować w:
• gabinetach odnowy biologicznej,
• studiach wizażu i paznokci,
• firmach kosmetycznych,
• w gabinetach kosmetycznych,
• gabinetach odnowy biologicznej,
• prowadzić własną działalność.

Technik archiwista

Technik archiwista to osoba zajmująca się prowadzeniem archiwum, tj. gromadzeniem dokumentacji, jej opracowywaniem, klasyfikowaniem i zabezpieczaniem. Wie, w jakich warunkach i w jakiej formie dokumenty powinny być przechowywane. Zna wszystkie przepisy prawne z tym związane. Do jego zadań należy także udostępnianie zasobów archiwalnych, wystawianie zaświadczeń, odpisów czy tworzenie kopii zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.
Archiwista to osoba zorganizowana, dokładna, skrupulatna i posiadająca dobrą pamięć. Osoby posługujące się tym tytułem znajdą zatrudnienie w państwowych i zakładowych archiwach oraz firmach zajmujących się przechowywaniem i opracowywaniem akt.
Wiedza i umiejętności absolwenta:
– Zakładanie archiwum i samodzielna organizacja pracy
– Zgodne z zasadami gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego
– Klasyfikowanie i kwalifikowanie zasobu archiwalnego
– Udostępnianie dokumentów i przeprowadzanie kwerend archiwalnych
– Zgodne z prawem wystawianie zaświadczeń, odpisów i tworzenie kopii
– Opracowywanie zasobu archiwalnego i inwentarza książkowego
– Znajomość i obsługa systemu komputerowego ułatwiającego klasyfikację
i przechowywanie dokumentacji
– Odpowiednie zabezpieczenie zasobu archiwalnego
– Umiejętność odpowiedniego zarządzania zasobami archiwalnymi
– Znajomość słownictwa w języku obcym z zakresu archiwistyki
Perspektywy zatrudnienia:
– archiwa państwowe,
– archiwa zakładowe,
– archiwa instytucji takich jak kancelarie prawne i notarialne, sądy, szpitale, banki itd.,
– firmy porządkujące i przechowujące akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych.
Na kierunku technik archiwista, aby potwierdzić swoje kwalifikacje w zawodzie należy podejść do egzaminu zawodowego na końcu II oraz IV semestru.
Przedmioty:
– podstawy archiwistyki,
– metody prac w archiwum,
– prawo archiwalne,
– język obcy zawodowy w archiwistyce,
– prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych,
– podstawy przedsiębiorczości.

Zarezerwuj swoje miejsce już teraz!

Zajmie to tylko kilka minut.