KURSY ZAWODOWE

Wybierz kurs dla siebie

Ceny kursów:

Kurs standardowy
od 180
miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Najkorzystniejsza oferta
Dla aktywnych słuchaczy szkoły Apis:
od 135
miesięcznie
(płatne w 10 ratach)
Kurs standardowy
od 162
miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa)
Kierunek jednoroczny
Arteterapeuta

Wyrażanie emocji przez rysunek, taniec, muzykę, czytanie poezji, przynosi pozytywne efekty w pracy z osobami borykającymi się z różnymi problemami natury psychologicznej. Ma to zastosowanie szczególnie w pracy z dziećmi i osobami starszymi. Arteterapia to naturalny lek na różnego rodzaju problemy emocjonalne: zaburzenia lękowe, depresje, przeżyte traumy. Również z powodzeniem jest stosowana wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia przez sztukę pomaga dotrzeć do pacjentów, którzy nie potrafią werbalnie wyrażać emocji. Z myślą o rozwoju nowej metody terapeutycznej w Polsce, Apis oferuje kompleksowy kurs Arteterapeuty. Obejmuje on zagadnienia z kilku dziedzin, przygotowując do pracy z dziećmi i seniorami. Kurs Arteterapeuty jest skierowany do osób, które na co dzień zajmują się terapią dzieci i dorosłych, wspomagają pracę terapeuty i otaczają opieką osoby starsze.

Zakres tematyczny kursu:

 • Zagadnienia z psychologii ogólnej, rozwojowej oraz wychowawczej
 • Kształtowanie samodzielności, aktywności i kreatywności
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Choroby wieku dziecięcego i starczego
 • Ochrona przed zakażeniami
 • Terapia poprzez muzykę i sztukę
 • Pokazanie prawidłowego przebiegu terapii mającego na celu stymulacje wszystkich zmysłów

Perspektywy pracy:

 • Ośrodki terapeutyczne
 • Szpitale
 • Szkoły
 • Przedszkola
 • Poradnie zdrowia psychicznego
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Domy opieki
 • Zakłady opiekuńcze
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
205zł 154zł 185zł** 139zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1845 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1386 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Asystent farmaceutyczny

Osoby pracujące na tym stanowisku stanowią nieocenione wsparcie dla personelu posiadającego uprawnienia do wydawania, a także przyrządzania i porcjowania leków. Asystent farmaceutyczny, nazywany w branży również pomocą apteczną, to osoba, której obowiązki polegają przede wszystkim właśnie na szeroko pojętym wsparciu farmaceuty oraz zatrudnionych w placówce techników w ich codziennych zadaniach, dbając o dobrą organizację środowiska pracy oraz prawidłowe funkcjonowanie punktu. Asystent może przy tym przejąć większość obowiązków niewymagających uprawnień oraz kierunkowego wykształcenia, będących jednocześnie niezwykle istotnymi dla zachowania ciągłości funkcjonowania danej placówki. Osoby pełniące funkcję pomocy aptecznej potrafią bowiem prawidłowo opiekować się sprzętem i urządzeniami medycznymi, z których korzystają w swej pracy farmaceuci oraz technicy. Dbają ponadto o czystość pomieszczeń oraz asystują w codziennych zadaniach farmaceuty.

Zakres tematyczny kursu:

 • Zagadnienia z prawa farmaceutycznego i prawa pracy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Struktura organizacji apteki
 • Podstawowy podział produktów leczniczych
 • Warunki przechowywania produktów leczniczych w aptece
 • BHP apteki
 • Przyjmowanie dostaw aptecznych
 • Pierwsza pomoc

Perspektywy pracy:

 • Apteki
 • Laboratoria
 • Magazyny leków
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
180zł 135zł 162zł 122zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1620 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1215 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek półroczny
Asystent medyczny

Obecnie, gdy na lekarzy i pracowników ochrony zdrowia nakładane są wciąż nowe obowiązki, cierpi na tym przede wszystkim dobro pacjentów. Formalności, które musi dopełnić lekarz po każdej wizycie, to minuty, które mógłby poświęcić na ratowanie i poprawę ludzkiego zdrowia. Analizy rynku ochrony zdrowia, opracowane między innymi przez Naczelną Izbę Lekarską, wskazują jasno, iż lekarze i personel medyczny chcą mieć u swojego boku asystenta medycznego. Dlatego jest to coraz popularniejsze stanowisko w podmiotach leczniczych. W przyszłości, ze względu na postępujące starzenie się polskiego społeczeństwa a także swoiste problemy ochrony zdrowia, stanowisko asystenta medycznego będzie pożądane w każdym podmiocie świadczącym usługi związane z opieką zdrowotną.

Zakres tematyczny kursu:

 • Ogólne czynności administracyjne i kliniczne w pracy asystenta
 • Rejestracja wizyty pacjentów
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Obsługa systemów elektronicznych i baz danych
 • Tworzenie recept zgodnie z wytycznymi lekarzy
 • Zarządzanie pobytem pacjenta w placówce medycznej
 • Kontrola wyników badań i współpraca z lekarzem prowadzącym
 • Finanse w ochronie zdrowia

Perspektywy pracy:

 • Szpitale publiczne
 • Szpitalne niepubliczne (komercyjne)
 • Gabinety lekarskie prywatne (stomatologiczne, okulistyczne itd.)
 • Poradnie AOS (np. dietetyczna, zdrowia psychicznego itd.)
 • Ośrodki opieki
 • Ambulatoria
 • Laboratoria analityczne
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
193zł 145zł 174zł** 131zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 5 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 5 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 869 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 653 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Asystent zarządu

Opracowywanie strategii rozwoju firmy bądź instytucji, nadzorowanie jej realizacji, a także reprezentowanie spółki na zewnątrz to niezwykle wymagające cele, które stawiane są przed powołanym przez wspólników bądź radę nadzorczą zarządem. Asystent, na co dzień wspierający pracę tego organu, odgrywa tym samym niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu tego kluczowego dla całego przedsiębiorstwa zespołu. Zajmuje on samodzielne stanowisko wykonując niezbędne czynności biurowe i organizacyjne. Zadaniem takiego pracownika jest m.in. wspomaganie zarządu w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, administrowanie biura, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej (tradycyjnej oraz elektronicznej), a także sporządzanie pism czy prowadzenie kalendarza spotkań. Asystent w dużej mierze zdejmuje więc z barków wszystkich członków tego organu ciężar dbania o prawidłowy przebieg komunikacji z poszczególnymi działami w spółce i poza nią, a także wykonywania szeregu czynności typowo organizacyjnych, które pozwalają bez przeszkód realizować kolejne etapy obranej przez firmę strategii.

Zakres tematyczny kursu:

 • Sekretarka, asystentka i jej rola
 • Sekretariat i stanowisko pracy – organizacja i planowanie
 • Zagadnienia z zakresu prawa i administracji
 • Rodzaje dokumentacji w firmie (umowy, regulaminy, obieg, klasyfikacja, archiwizacja)
 • Obrót gospodarczy i zawieranie w nim umów
 • Współpraca z Zarządem, Radą Nadzorczą, Zgromadzeniem wspólników
 • Zarządzanie korespondencją zwykłą i elektroniczną
 • Zasady savoir vivre i dresscodu
 • Organizacja spotkań biznesowych i wyjazdów służbowych
 • Trudne i stresujące sytuacje w pracy
 • Współpraca z środkami masowego przekazu jako forma promocji i dbanie o dobry wizerunek firmy

Perspektywy pracy:

 • Korporacje międzynarodowe
 • Spółki akcyjne
 • Instytucje finansowe
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
180zł 135zł 162zł 122zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1620 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1215 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Grafik komputerowy

Współczesny rynek jest niezwykle wymagający pod względem estetyki różnych form przekazu – od klasycznych ulotek i banerów reklamowych, przez foldery oraz dokumentację dla klientów czy wreszcie wygląd sklepów i stron internetowych. Dobry grafik komputerowy jest dziś więc niezwykle cenionym pracownikiem bądź podwykonawcą, którego praca może przekładać się na realne zyski różnego rodzaju firm i instytucji. Jest to jednocześnie osoba z pasją artystyczną, która w oparciu o informacje uzyskane od zleceniodawcy oraz własny zmysł estetyczny, przekształca swoje pomysły w konkretne projekty. Praca w tym zawodzie, ze względu na jego specyfikę, może gwarantować różnorodność wykonywanych na co dzień zleceń. Daje jednak także możliwość wyspecjalizowania się w realizacji wyłącznie wybranych materiałów wizualnych bądź w opracowywaniu ich dla konkretnej branży, w której czujemy się najlepiej.

Zakres tematyczny kursu:

 • Historia i wprowadzenie do grafiki
 • Narzędzia pracy grafika komputerowego
 • Teoretyczne podstawy grafiki komputerowej
 • Prowadzenie działalności projektowej
 • Projektowanie do Internetu, mediów społecznościowych
 • Grafika rastrowa
 • Grafika wektorowa

Perspektywy pracy:

 • Agencje reklamowe
 • Media
 • Wydawnictwa
 • Studia graficzne
 • Własna działalność gospodarcza
 • Biura projektowe
 • Działy marketingowe
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
205zł 154zł 185zł** 139zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1845 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1386 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Instruktor ds. terapii uzależnień

Nie masz wykształcenia medycznego bądź wyższego z zakresu psychologii, pedagogiki czy też resocjalizacji, lecz chcesz aktywnie pomagać innym uwalniać się od ich nałogów? A może właśnie jesteś już po tego typu kierunku i chcesz poszerzyć swoją wiedzę oraz zapoznać się z metodyką pracy z ludźmi z różnego typu nałogami bez konieczności rozpoczynania kolejnych studiów? Opracowany przez nas jednoroczny kurs na instruktora terapii uzależnień umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wspierania osób walczących z nałogami.

Zakres tematyczny kursu:

 • Podstawy psychologii ogólnej i społecznej
 • Psychiczne i społeczne uwarunkowania uzależnień
 • Psychopatologia zaburzeń
 • Profilaktyka uzależnień
 • Wybrane kierunki psychoterapii
 • Strategie terapeutyczne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Pierwsza pomoc
 • Etyka zawodowa

Perspektywy pracy:

 • Jednostki prowadzące grupy wsparcia
 • Ośrodki i gabinety leczenia uzależnień
 • Poradnie psychoterapeutyczne
 • Stowarzyszenia i fundacje
 • Zakłady pomocy społecznej
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Oddziały szpitalne, psychiatryczne
 • Sanatoria
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
193zł 145zł 174zł** 131zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1737 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1305 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Konsultant ds. dietetyki

Odpowiednio zbilansowane posiłki uwzględniające indywidualne potrzeby pacjenta są niezwykle ważne dla procesu leczenia czy późniejszej rekonwalescencji. Poza tym rośnie świadomość całego naszego społeczeństwa w zakresie zdrowego odżywiania się oraz korzyści wynikających z dbania o różnorodność składników w codziennym menu. Dlatego też konsultant ds. dietetyki jest dziś niezwykle ważnym i jednocześnie pożądanym na rynku pracy zawodem, który pozwala znaleźć nie tylko satysfakcjonującą, lecz także dobrze płatną pracę. Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania tej profesji specjalizuje się w planowaniu żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, a także komponowaniu różnego rodzaju diet także dla osób zdrowych, chcących dopasować sposób odżywiania się do swojego stylu życia.

Zakres tematyczny kursu:

 • Podstawy psychologii w dietetyce
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Zasady żywienia człowieka
 • Zdrowa żywność
 • Suplementy diety
 • Dietetyka w stanach chorobowych
 • Planowanie diet odchudzających
 • Planowanie jadłospisów

Perspektywy pracy:

 • Poradnie dietetyczne
 • Kluby fitness
 • Ośrodki SPA
 • Sanatoria
 • Prywatne konsultacje
 • Placówki doradztwa żywieniowo-dietetycznego
 • Ośrodki sportu i rekreacji
 • Zakłady cateringowe
 • Własna praktyka
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
180zł 135zł 162zł 122zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1620 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1215 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek półroczny
Konsultant ds. dietetyki - zaawansowany

Otyłość uznawana jest za chorobę cywilizacyjną, podobnie jak cukrzyca i miażdżyca. Niestety tego typu schorzeń jest dużo więcej, a każde z nich wiąże się z określonym planem żywieniowym. Właściwy sposób odżywiania wspomaga leczenie i jest jednym z najlepszych sposobów na zachowanie zdrowia przez lata. Dlatego do gabinetów dietetycznych coraz częściej pukają osoby z różnymi jednostkami chorobowymi, w celu wprowadzenia zmian w swoim jadłospisie. Dietetyka to jeden z przyszłościowych kierunków, który umożliwia pracę w różnych miejscach. Z myślą o osobach, które chcą rozwijać się w tym zawodzie, powstał kurs Konsultant ds. dietetyki na poziomie zaawansowanym. Kurs skierowany jest do osób, które posiadają już wiedzę na temat diet i żywienia, pracują w obszarze związanym z żywieniem i układaniem diet, chcą poszerzyć wiedzę o diety lecznicze oraz diety, które są obecnie na topie.

Zakres tematyczny kursu:

 • Żywienie w jednostkach chorobowych
 • Planowanie diety odchudzającej
 • Żywienie w różnych jednostkach chorobowych – ćwiczenia
 • Układanie jadłospisów – diety lecznicze
 • Substancje odżywcze stosowane w żywności
 • Substancje dodatkowe stosowane w produkcji żywności
 • Charakterystyka i ocena „modnych diet”

Perspektywy pracy:

 • Poradnie dietetyczne
 • Instytucje medyczne
 • Firmy cateringowe
 • Firmy zajmujące się produkcją żywności
 • Domy opieki
 • Sanatoria
 • Własny gabinet dietetyczny
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
180zł 135zł 162zł 122zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 5 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 5 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 810 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 608 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Konsultant ds. turystyki

Praca w turystyce jest atrakcyjna z wielu względów. Może się wiązać z tańszym podróżowaniem po świecie, a nawet być przepustką do zmiany miejsca zamieszkania na cieplejszy ląd. Związana jest z kontaktem z ludźmi, dlatego jak ryby w wodzie, czują się w tej branży osoby komunikatywne, pozytywnie nastawione do ludzi i świata. Apis otwiera przed Tobą drzwi do pracy w turystyce, oferując kurs Konsultanta ds. turystyki. Jeśli chcesz pracować w tej branży bądź już pracujesz, ale masz niedosyt wiedzy, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie! To solidna dawka wiedzy, od podstaw, po zaawansowane zagadnienia prawne. To gotowy przepis na to, jak zacząć pracę w biurze podróży. Ludzie od zawsze podróżowali, a branża turystyczna rośnie w siłę. Jedni podróżują w celach poznawczych bądź wypoczynkowych, inni w biznesowych, a kolejni religijnych. Konsultant ds. turystyki to perspektywiczny zawód, zazwyczaj dobrze wynagradzany.

Zakres tematyczny kursu:

 • Charakterystyka rynku usług turystycznych w Polsce
 • Rola i zadania touroperatora
 • Rola i zadania agenta turystycznego
 • Umowy i dokumenty w turystyce
 • Ubezpieczenia turystyczne
 • Przepisy w turystyce
 • Systemy rezerwacyjne
 • Podstawy geografii turystycznej

Perspektywy pracy:

 • Biura podróży
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe
 • Hotele
 • Linie lotnicze
 • Firmy oferujące rejsy wycieczkowe
 • Międzynarodowe firmy turystyczne
 • Firmy zarządzające podróżami (Travel Management Company)
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
180zł 135zł 162zł 122zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1620 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1215 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Manikiurzystka

Dłonie to nasza wizytówka. Zadbane i odpowiednio wypielęgnowane w niektórych zawodach mogą dodatkowo podkreślać profesjonalizm oraz szacunek do klientów bądź partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy. Zarówno więc ze względów czysto estetycznych, jak również zawodowych tak wiele osób – nie tylko kobiet, lecz także mężczyzn, regularnie korzysta dziś z różnego typu zabiegów kosmetycznych na dłonie oraz paznokcie. Manikiurzystka to osoba, która dba o estetykę, zdrowie, a także szeroko pojętą regenerację dłoni i paznokci. Wykonuje podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, które polegają na zmywaniu lakieru, skracaniu, opiłowywaniu paznokci, usuwaniu zbędnego naskórka, wygładzaniu, nawilżaniu i odżywianiu skóry dłoni zgodnie z aktualną wiedzą oraz trendami. Potrafi ponadto malować, przedłużać, stylizować i ozdabiać paznokcie różnymi technikami.

Zakres tematyczny kursu:

 • Psychologia obsługi klienta
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie
 • Narzędzia i materiałoznawstwo w pracy manikiurzystki
 • Kosmetyka i dermatologia w pielęgnacji dłoni i paznokci
 • Pracownia manicure

Perspektywy pracy:

 • Salony i gabinety kosmetyczne
 • Gabinety odnowy biologicznej
 • Salony i wyspy manicure
 • Studia stylizacji i charakteryzacji
 • SPA
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
205zł 154zł 185zł** 139zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1845 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1386 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Pomoc nauczyciela przedszkola

Pierwsze lata życia dziecka to czas, w którym jego opiekunowie muszą zadbać o solidny fundament zarówno pod kątem dalszego kształcenia w szkole, jak również w zakresie jego szeroko pojętego funkcjonowania w społeczeństwie. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że dzieci uczęszczające do przedszkola spędzają w nim większość swojego dnia, naturalnym staje się, że kadra placówki jest w dużej mierze współodpowiedzialna za proces edukacyjno-wychowawczy. Pomoc nauczyciela to przy tym nieocenione wsparcie dla wychowawców. Wykwalifikowany asystent lub asystentka przygotowani do pracy z dziećmi w tej grupie wiekowej naprawdę mogą odciążyć ich w opiece nad gromadką mniej lub bardziej wymagających maluchów.

Zakres tematyczny kursu:

 • Podstawy psychologii i elementy socjologii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia rozwojowa
 • Trening integracyjny, umiejętności wychowawczych i motywacyjnych
 • Pedagogika społeczna i opiekuńcza
 • Metodyka organizacji czasu wolnego
 • Pierwsza pomoc i przepisy BHP
 • Literatura dziecięca i animacja teatralna
 • Edukacja artystyczna (muzyczna, plastyczna, techniczna)
 • Edukacja matematyczna i polonistyczna
 • Wychowanie fizyczne w rozwoju dziecka

Perspektywy pracy:

 • Placówki opiekuńczo – wychowawcze (przedszkola, żłobki, świetlice)
 • Opieka nad dziećmi w domu
 • Animacja czasu wolnego
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
193zł 145zł 174zł** 131zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1737 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1305 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Profesjonalna opiekunka dziecięca

Jak zrozumieć świat dziecka? Jak wspierać je w podejmowaniu nowych aktywności, pokonywaniu przeszkód i stymulować rozwój? Zdobywając wiedzę i umiejętności podczas kursu Profesjonalna opiekunka dziecięca w Apis. Jeśli chcesz pracować z dziećmi, być nianią bądź już pracujesz z dziećmi jako niania, animatorka, pomoc opiekuna, ale czujesz się niepewnie, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie! Współczesna mama coraz szybciej wraca do pracy po urodzeniu dziecka. Często nie chodzi tylko o karierę, ale o prozaiczny powód, jakim są pieniądze. By wrócić do zawodowych obowiązków, poszukiwana jest opiekunka do dziecka. Rodzice zwracają uwagę na posiadane wykształcenie, kursy i kompetencje. Niania po profesjonalnym kursie zarabia lepsze pieniądze niż opiekunka bez kwalifikacji potwierdzonych dyplomem. Poza tym kurs umożliwia pracę w różnych miejscach, nie tylko w domach prywatnych.

Zakres tematyczny kursu:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy i zasadami BHP
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski zawodowy w opiece nad dzieckiem
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania, wychowania i żywienia dziecka
 • Opieka nad dzieckiem i stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka; gry i zabawy, literatura dziecięca i animacja teatralna, zajęcia artystyczne
 • Choroby wieku dziecięcego i ich profilaktyka oraz zasady pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Perspektywy pracy:

 • Jako niania u osób prywatnych
 • Zatrudnienie przez agencję niań
 • Animator zabaw
 • Sale zabaw
 • Żłobki, przedszkola
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
205zł 154zł 185zł** 139zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1845 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1386 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Rejestratorka medyczna

To w dużej mierze właśnie od jej pracy i zaangażowania uzależnione jest prawidłowe funkcjonowanie różnego typu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rejestratorka medyczna to bowiem osoba, która jako pierwsza ma kontakt z pacjentem – umawia wizyty z lekarzem, pomaga wybrać odpowiedniego specjalistę czy też prowadzi zapisy na badania specjalistyczne. Jest odpowiedzialna za rzetelny przepływ informacji między lekarzami i innymi specjalistami zatrudnionymi w danej placówce medycznej a rejestracją, co ma bezpośredni wpływ na sprawność w zakresie świadczenia oferowanych tam usług. Poza tym to ona w pierwszej kolejności odpowiada na pytania pacjentów dotyczące zarówno działalności samego gabinetu, szpitala bądź poradni czy też grafiku poszczególnych lekarzy i innych specjalistów, jak również wystawionych skierowań, recept czy innych tematów związanych z profilem działalności jednostki, w której jest zatrudniona.

Zakres tematyczny kursu:

 • Podstawy prawa w służbie zdrowia
 • Organizacja pracy w rejestracji medycznej
 • Obsługa pacjenta
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych w rejestracji medycznej
 • Sposoby prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej i ich archiwizacja
 • Pierwsza pomoc
 • Etyka zawodowa

Perspektywy pracy:

 • Szpitale
 • Przychodnie
 • Ośrodki zdrowia
 • Centra medyczne
 • Prywatne gabinety medyczne
 • Prywatne kliniki
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
180zł 135zł 162zł 122zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1620 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1215 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Sekretarka medyczna

Placówki ochrony zdrowia to specyficzne miejsca pracy, które także od personelu niemedycznego wymagać będą wiedzy i umiejętności innych niż na podobnych stanowiskach w innych branżach. Nie inaczej jest właśnie w przypadku osób pracujących w sekretariacie medycznym, gdzie liczyć będzie się m.in. wiedza na temat finansowania usług oferowanych w danej placówce oraz posługiwania się dokumentacją stricte medyczną. Sekretarka w placówce ochrony zdrowia to bowiem osoba, która w odpowiedni sposób gromadzi, segreguje i udostępnia informacje o stanie zdrowia pacjenta, a także wprowadza dane do komputerowych baz danych, aby się nimi później posługiwać. Jest ona przy tym pierwszą osobą, z którą stykają się pacjenci, pośrednicząc często w kontakcie między nimi a lekarzami.

Zakres tematyczny kursu:

 • Regulacje prawne ochrony zdrowia
 • Podstawy anatomii i stany chorobowe
 • Finansowanie usług medycznych
 • Organizacja i komputeryzacja pracy sekretariatu medycznego
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej i ich archiwizacja
 • Rejestracja pacjenta
 • Obsługa trudnego pacjenta
 • Pierwsza pomoc
 • Etyka zawodowa

Perspektywy pracy:

 • Szpitale
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Prywatne gabinety medyczne
 • Ośrodki zdrowia
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
193zł 145zł 174zł** 131zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1737 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1305 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Specjalista ds. e-commerce

Z roku na rok rośnie liczba konsumentów kupujących online. Sklepy internetowe są otwarte całą dobę, nie ma w nich kolejek, a zakupy nie wymagają dojazdu. Nie dziwi więc fakt, że sprzedaż w internecie kwitnie, sklepów internetowych przybywa, a to pole do pracy dla specjalistów od e-commerce. Jest to młody zawód, ale zaliczany do grona przyszłościowych, bo handel przenosi się do sieci. Część sklepów, łącznie z dużymi międzynarodowymi markami, przenosi sprzedaż wyłącznie do internetu. Przebicie się przez konkurencję wymaga sprytnych i przemyślanych działań. Konieczna jest analiza konkurencji i skuteczne wykorzystywanie narzędzi marketingowych. Kurs Specjalista ds. e-commerce w Apis skierowany jest do osób, które chcą swoje życie związać z rozwojem internetowych biznesów, jak również dla takich, które chcą otworzyć swój e-sklep. To dobra praca dla kogoś, kto lubi kontakt z nowoczesną technologią i nie boi się wyzwań.

Zakres tematyczny kursu:

 • Wprowadzenie do e-commerce
 • Plusy i minusy handlu elektronicznego
 • Analiza rynku i konkurencji
 • Marketing internetowy – narzędzia marketingowe i reklama
 • Regulacje prawne i regulaminy w sprzedaży e-commerce
 • Sklep internetowy oraz tworzenie strony internetowej
 • Usługi i produkty w sprzedaży online
 • Skuteczna prezentacja handlowa i promocja produktu
 • Logistyka w e-commerce
 • Analityka finansowa w sprzedaży online
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Perspektywy pracy:

 • Sklepy internetowe
 • Portale internetowe
 • Korporacje
 • Firmy usługowe
 • Banki
 • Agencje marketingowe, reklamowe
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
205zł 154zł 185zł** 139zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1845 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1386 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Specjalista ds. kadr i płac

Chcesz pracować ‘za biurkiem’? Być może już pracujesz w księgowości bądź w kadrach, ale nie czujesz się pewnie? A może szukasz pomysłu na siebie albo zastanawiasz się nad przebranżowieniem? W każdej z tych sytuacji odpowiedzią może być kurs specjalista ds. kadr i płac w Apis. Wprowadzi Cię on w tajemne obszary miękkiego i twardego HR. Takie pojęcia jak ekwiwalent czy składniki wynagrodzenia przestaną być zagadką. Zgłębisz wiedzę z zakresu prawa, finansów, zarządzania. Nauczysz się zatrudniać, rozliczać i prowadzić dokumentację pracowniczą. Czeka Cię satysfakcjonująca praca, w której codziennością są rozliczenia, kontakt z ludźmi i urzędami. Specjalista ds. kadr i płac jest potrzebny w każdej firmie, która zatrudnia pracowników. Jeśli zamierzasz prowadzić działalność i samodzielnie zajmować się tym obszarem, to ten kurs jest również dla Ciebie!

Zakres tematyczny kursu:

 • Zagadnienia ogólne
 • Prawne aspekty dotyczące zatrudnienia
 • Procedura zawierania umów o pracę
 • Obowiązki i prawa pracownika i pracodawcy
 • Inne formy zatrudnienia – umowy cywilnoprawne
 • Zasady naliczania wynagrodzenia za prace; dodatki i potrącenia
 • Czas pracy, zmiana warunków zatrudnienia, urlopy pracownicze, urlopy rodzicielskie, zwolnienia lekarskie
 • Dokumentacja pracownicza – akta osobowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Rozwiązywanie stosunku pracy, zakończenie umów cywilnoprawnych

Perspektywy pracy:

 • Agencje pośrednictwa pracy
 • Działy księgowe i kadrowe w firmach
 • Biura rachunkowe
 • Kancelarie księgowo-podatkowe
 • Urzędy
 • Instytucje
 • Placówki opiekuńcze, medyczne
 • Szkoły
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
193zł 145zł 174zł** 131zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1737 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1305 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Specjalista ds. marketingu i reklamy

W tej branży liczy się zarówno kreatywność, jak również umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami niezbędnymi do prowadzenia skutecznych kampanii promocyjnych. Specjalista ds. marketingu i reklamy to więc w dużym uproszczeniu osoba, która planuje i realizuje, czyli opracowuje, wdraża, koordynuje, kontroluje i nadzoruje wszystkie działania marketingowe w przedsiębiorstwach bądź też prowadzi je dla klientów agencji reklamowej, w której została zatrudniona. Taki pracownik kreuje wizerunek firmy i jej produktów poprzez opracowywanie i prowadzenie różnego typu kampanii medialnych – od klasycznych formatów po działania promocyjne online. Wszystko zależeć będzie od branży, w której działa dana firma, jej grupy docelowej, a także struktury firmy funkcjonującej u konkretnego pracodawcy.

Zakres tematyczny kursu:

 • Charakterystyka zawodu specjalisty ds. marketingu i reklamy
 • Badania i analizy marketingowe
 • Strategia marketingowa
 • Plan marketingowy (cele, strategie, wdrażanie)
 • Marketing mix (dystrybucja, informacje marketingowe)
 • Zarządzanie produktem, ceną i promocją
 • Promocja i reklama produktu
 • Budowanie wizerunku i tożsamości firmy
 • Działania marketingowe w Internecie
 • Efektywność działań marketingowych
 • Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych

Perspektywy pracy:

 • Działy marketingu
 • Agencje reklamowe
 • Media
 • Firmy usługowe
 • Firmy wielobranżowe
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
180zł 135zł 162zł 122zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1620 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1215 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Specjalista ds. rachunkowości i finansów

W Polsce zarówno funkcjonowanie banków oraz podobnych im instytucji, jak również samo rozliczanie firm czy osób fizycznych m.in. z Urzędem Skarbowym obwarowane jest licznymi regulacjami, co ma znaczący wpływ na nieustanne zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby sprawnie poruszające się w tej tematyce. Specjalista ds. rachunkowości i finansów to więc osoba, która posiada cenione umiejętności wśród przyszłych pracodawców. Świat finansów oraz rachunkowości to wiedza, która stwarza specjalistom szereg możliwości rozwoju ścieżki zawodowej – nie tylko pod kątem samych obowiązków, lecz także formy zatrudnienia.

Zakres tematyczny kursu:

 • Regulacje prawne rachunkowości
 • Podstawy rachunkowości i finansów
 • Rachunkowość finansowa
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych
 • Działalność gospodarcza
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Wynagrodzenia
 • Rozliczenia podatkowe

Perspektywy pracy:

 • Banki
 • Działy księgowości
 • Instytucje finansowe
 • Biura rachunkowe
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Własna działalność gospodarcza
 • Firmy świadczące usługi finansowe i pocztowe
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
180zł 135zł 162zł 122zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1620 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1215 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Specjalista ds. social media

Media społecznościowe należą do najważniejszych narzędzi marketingu internetowego. Instagram, Facebook, TikTok to platformy, które skupiają nie miliony, a miliardy ludzi. Dlatego ich potencjał od kilku już lat wykorzystują małe firmy i międzynarodowe korporacje. Za atrakcyjnymi profilami firm w mediach społecznościowych, często też za wiralami, stoją oni: specjaliści ds. social media. Z pewnością jest to zawód przyszłości, pełen wyzwań, ale też satysfakcji. Zazwyczaj związany z dobrym wynagrodzeniem, a teraz stoi przed Tobą otworem! Kurs specjalista ds. social media w Apis to najlepsze miejsce, by zdobyć wiedzę, umiejętności i rozbudzić w sobie kreatywność do tworzenia chętnie lajkowanych i udostępnianych postów.

Zakres tematyczny kursu:

 • Charakterystyka zawodu specjalisty ds. social mediów
 • Badania i analizy marketingowe
 • Marketing mix
 • Budowanie wizerunku i tożsamości marki w mediach społecznościowych
 • Strategia, planowanie oraz analizowanie działań w social mediach
 • Funkcjonowanie i obsługa serwisów społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest
 • Facebook & Instagram Ads, TikTok Ads
 • Wprowadzenie do Google Ads, YouTube Ads, Linkedin Ads
 • Meta Suite Business – zasady planowania postów, reagowania na wiadomości i komentarze, analizy social mediów
 • Copywriting, RTM i reagowanie na trendy w internecie
 • Infuencer marketing
 • Prawo autorskie i regulaminy

Perspektywy pracy:

 • Agencje marketingowe
 • Korporacje
 • Instytucje
 • Urzędy
 • MŚP
 • Media
 • Własna działalność gospodarcza
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
180zł 135zł 162zł 122zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1620 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1215 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Specjalista ds. transportu, spedycji i logistyki

To w dużej mierze od osób na tego typu stanowisku zależy, czy ładunki powierzone firmie, w której pracują, dotrą na właściwy adres bezpiecznie i w określonym w umowie terminie. Poza tym to ich zadaniem jest przewidywanie, a także rozwiązywanie problemów i innych niedogodności wynikających w trakcie realizacji zlecenia. Specjalista ds. transportu, spedycji i logistyki to bowiem osoba, której wiedza opiera się na znajomości procesów transportowych oraz wszelkich związanych z nimi aspektów.

Zakres tematyczny kursu:

 • Podstawowe pojęcia w transporcie, spedycji i logistyce
 • Regulacje prawne w transporcie
 • Przebieg procesu transportowego
 • Środki transportowe i podstawy eksploatacji pojazdów
 • Ocena procesów transportowych
 • Logistyka w przedsiębiorstwie spedycyjnym
 • Dokumentacja w transporcie
 • Organizacja i dokumentowanie czasu pracy załóg pojazdów
 • Zarządzanie magazynem
 • Reklamacje i roszczenia
 • Planowanie sprzedaży i operacji
 • Zajęcia praktyczne

Perspektywy pracy:

 • Przedsiębiorstwa logistyczne
 • Firmy transportowe
 • Usługi transportowe i spedycyjne
 • Działy spedycji
 • Międzynarodowe firmy
 • Firmy logistyczne
 • Firmy kurierskie
 • Centra dystrybucji
 • Przedsiębiorstwa przewozowe
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
180zł 135zł 162zł 122zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1620 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1215 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Trener personalny z elementami fitness

Coraz więcej osób ceni sobie zdrowy tryb życia oraz codzienne ćwiczenia, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że warto w tym zakresie zaufać specjalistom, by skutecznie dbać o formę i uniknąć przy tym kontuzji. Trener personalny to właśnie wykwalifikowany specjalista od aktywności fizycznej, którego zadaniem jest dbanie o to, aby trafiające do niego osoby, w sposób świadomy i ukierunkowany, dbały o swoje ciała. Praca trenera personalnego opiera się więc na dobieraniu odpowiednich zestawów ćwiczeń, układaniu indywidualnego planu treningowego, kształtowaniu nawyków poprawnego wykonywania ćwiczeń, a także dostarczaniu swoim podopiecznym motywacji i siły do działania. To wszystko musi planować jednocześnie biorąc pod uwagę indywidualne cechy oraz ograniczenia swoich klientów.

Zakres tematyczny kursu:

 • Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych
 • Przeprowadzenie wywiadu z klientem
 • Motywacja i zasady współpracy
 • Metodyka układania programów treningowych
 • Opracowanie indywidualnych programów treningowych
 • Podstawy dietetyki i suplementy diety
 • Teoretyczne podstawy treningu fitness
 • Techniki ćwiczeń fitness
 • Prowadzenie zajęć grupowych, praca z muzyką, choreografia
 • Biznes trenera personalnego
 • Pierwsza pomoc

Perspektywy zatrudnienia:

 • Siłownie
 • Kluby fitness
 • Klienci indywidualni
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
205zł 154zł 185zł** 139zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1845 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1386 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu

Kierunek jednoroczny
Wizażystka / Stylistka

Odpowiednia prezencja jest istotna we współczesnym świecie nie tylko w przypadku zawodów typowo medialnych. Tak naprawdę w niemalże każdej branży, w której mamy styczność z klientami bądź partnerami biznesowymi, ważny jest wygląd podkreślający zarówno nasz profesjonalizm, jak również oryginalną osobowość czy atuty sylwetki. Właśnie dlatego zawód wizażystki czy też stylistki, który często określa się również mianem osobistego doradcy wizerunkowego, zalicza się dziś do jednych z najbardziej popularnych zawodów. Dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania tej profesji przygotowaliśmy w szkołach Apis jednoroczny kurs obejmujący swym programem nie tylko kwestie związane z samym wizażem, lecz także doborem ubrań czy stylizacją fryzur.

Zakres tematyczny kursu:

 • Historia makijażu i mody
 • Wizaż
 • Stylizacja ubioru
 • Stylizacja fryzur
 • Planowanie i tworzenie wizerunku klientki
 • Dobór odpowiednich narzędzi i sprzętu w pracy wizażystki
 • Pierwsza pomoc

Perspektywy pracy:

 • Gabinety i salony kosmetyczne
 • Studia wizażu
 • Salony SPA
 • Agencje reklamowe
 • Agencje mody
 • Plany filmowe i telewizyjne
 • Ośrodki kultury
 • Teatry
 • Prywatne konsultacje
 • Własna działalność gospodarcza
Miesięcznie
Jednorazowo*
Standard Słuchacz Standard Słuchacz Pro
205zł 154zł 185zł** 139zł**
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatne w 10 ratach)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatne w 10 ratach) Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa – 1845 zł)
Dla aktywnego słuchacza Szkoły Apis (płatność jednorazowa – 1386 zł)

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych
**Cena w zaokrągleniu