Szkoły policealne

Wybierz swój kierunek

Wybierz okres nauki z poniższej zakładki

Florysta

Absolwent, który ukończy ten kierunek może z powodzeniem znaleźć miejsce pracy w kwiaciarniach bądź firmach zajmujących się dekorowaniem wnętrz i organizujących wystroje na przyjęcia. Jak twierdzą specjaliści, układanie kwiatów przestało być zajęciem dla każdego, a profesjonalni floryści poszukiwani są nie tylko w całej Polsce, ale też za granicami naszego kraju.
Na kierunku florysta w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1  –  R.26.  Wykonywanie kompozycji florystycznych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec II semestru.
Nauka trwa: 2 semestry
Nauczysz się między innymi:

 • projektować i wykonywać dekoracje roślinne,
 • aranżować florystyczny wystrój wnętrz oraz otwartej przestrzeni,
 • podstaw działalności gospodarczej we florystyce,
 • rozróżniać środki techniczne i materiały dekoracyjne,
 • elementów historii sztuki i kulturoznawstwa,
 • przygotowywać wystawy roślinne,
 • stylizować wnętrza biur, hoteli, kościołów czy mieszkań,
 • pielęgnować kwiaty cięte i doniczkowe.

Będziesz mógł podjąć pracę w:

 • kwiaciarni,
 • agencji reklamowej,
 • pracowni florystycznej,
 • biurze architektonicznym przy projektowaniu dekoracji,
 • firmie obsługującej uroczystości.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • kreatywność,
 • dokładność,
 • wysokie poczucie estetyki,
 • cierpliwość,
 • sumienność.

Technik BHP

W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą. Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1  –  Z.13.  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec III semestru.

Nauka trwa: 3 semestry

Nauczysz się między innymi:

przygotowywać i przedkładać kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp,
wysuwać propozycje usunięcia występujących zagrożeń,
badać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie,
prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
odsuwać od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
prowadzić szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Będziesz mógł pracować w:

służbach BHP
Urzędach Dozoru Technicznego
Państwowej Inspekcji Pracy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP

To idealny kierunek dla osób: które charakteryzuje:

dokładność
systematyczność
odpowiedzialność
dobra organizacja pracy
komunikatywność
sprawność fizyczna
opanowanie

Technik Administracji

Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: bankach, urzędach, firmach ubezpieczeniowych. Możliwość zdobycia pracy staje się praktycznie nieograniczona. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz świadomy jak poruszać się w zakamarkach prawa. Będziesz świadomy swoich praw i obowiązków. Nie będziesz miał problemów z redagowaniem pism, sprawozdań lub notatek służbowych.

Na kierunku technik administracji w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1  –  A.68.  Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec IV semestru.

Nauka trwa: 4 semestry

Nauczysz się między innymi:

 • interpretować i stosować przepisy prawa,
 • przygotowywać projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji,
 • posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej,
 • redagować pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe,
 • sporządzać protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia,
 • odpowiadać za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Będziesz mógł pracować w:

 • urzędach administracji państwowej
 • biurach
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych
 • administracji szkół

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • spostrzegawczość
 • dokładność
 • komunikatywność
 • uczciwość
 • sumienność

Technik usług kosmetycznych

Przemysł kosmetyczny jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości zdobycia pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych stwarza możliwość prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki.
Na kierunku technik usług kosmetycznych w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje: K1  –  A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy oraz K2 – A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – A.61.  przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – A.62. pod koniec IV semestru.
Na zajęciach zapewniamy kosmetyki renomowanych firm kosmetycznych

Nauka trwa: 4 semestry

Nauczysz się między inymi:

 • wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej twarzy i ciała
 • pielęgnować oprawę oczu z uwzględnieniem farbowania brwi i rzęs oraz depilacji brwi
 • pielęgnować włosy stosownie do ich rodzaju, w tym wykonywanie masażu głowy
 • wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne;
 • udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej,
 • udzielać porad z zakresu kosmetyki zdobniczej.
 • makijażu dziennego, wieczorowego, fantazyjnego i charakteryzacji
 • depilacji różnych części ciała
 • zdobienia paznokci

Będziesz mógł pracować w:

 • gabinetach odnowy biologicznej
 • studiach wizażu i paznokci
 • firmach kosmetycznych
 • w gabinetach kosmetycznych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • prowadzić własną działalność

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • systematyczność
 • dokładność
 • opanowanie
 • cierpliwość
 • sprawność ruchowa
 • duże poczucie estetyki

Technik archiwista

Technik archiwista to osoba zajmująca się prowadzeniem archiwum, tj. gromadzeniem dokumentacji,
jej opracowywaniem, klasyfikowaniem i zabezpieczaniem. Wie, w jakich warunkach i w jakiej formie
dokumenty powinny być przechowywane i zna wszystkie przepisy prawne z tym związane.
Do jego zadań należy także udostępnianie zasobów archiwalnych, wystawianie zaświadczeń, odpisów
czy tworzenie kopii zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Archiwista to osoba zorganizowana, dokładna,
skrupulatna i posiadająca dobrą pamięć. Osoby posługujące się tym tytułem znajdą zatrudnienie w państwowych i zakładowych archiwach i firmach zajmujących się przechowywaniem i opracowywaniem akt.

Wiedza i umiejętności absolwenta:

– Zakładanie archiwum i samodzielna organizacja pracy
– Zgodne z zasadami gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego
– Klasyfikowanie i kwalifikowanie zasobu archiwalnego
– Udostępnianie dokumentów i przeprowadzanie kwerend archiwalnych
– Zgodne z prawem wystawianie zaświadczeń, odpisów i tworzenie kopii
– Opracowywanie zasobu archiwalnego i inwentarza książkowego
– Znajomość i obsługa systemu komputerowego ułatwiającego klasyfikację i przechowywanie dokumentacji
– Odpowiednie zabezpieczenie zasobu archiwalnego
– Umiejętność odpowiedniego zarządzania zasobami archiwalnymi
– Znajomość słownictwa w języku obcym z zakresu archiwistyki

Perspektywy zatrudnienia:

– Archiwa państwowe
– Archiwa zakładowe
– Archiwa instytucji takich jak kancelarie prawne i notarialne,
sądy, szpitale, banki itd.
– Firmy porządkujące i przechowujące akta na zlecenie instytucji
lub osób prywatnych

Przedmioty:

– Podstawy archiwistyki
– Metody prac w archiwum
– Prawo archiwalne
– Język obcy zawodowy w archiwistyce
– Prowadzenie archiwum
i opracowanie materiałów archiwalnych
– Podstawy przedsiębiorczości

Zarezerwuj swoje miejsce już teraz!

Zajmie to tylko kilka minut.