Gratulacje!

Zgłoszenie zostało wysłane

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie wysłane!
Pamiętaj aby w przeciągu 7 dni udać się do sekretariatu. Przygotuj następujące dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły

Dowód osobisty

W przypadku zapisu do szkoły policealnej, prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.